Professionele diagnose

12 maanden garantie

Snel herstellingsproces

Beste kwaliteit, scherpste prijs!

Mail ons
info@aarepair.be
Bel ons op
+32 09 496 31 70
Mail ons
info@aarepair.be
Bel ons op
+32 09 496 31 70

Apple IRP

 

LET OP: Om deze informatie te begrijpen adviseren wij u deze aandacht door te nemen. Informatie omtrent meldingen kan u vinden in het 2de deel van deze informatie.

AA Repair & Shop is geautoriseerd door Apple als Independent Repair Provider servicepunt. Dat wil zeggen dat we een kwalitatief bedrijf zijn met een zeer goede reputatie. Alsook bent u zeker dat onze techniekers de certificaten bezitten om aan Apple producten te mogen werken.

Als IRP hebben wij toegang (en bieden wij) dezelfde originele Apple onderdelen aan als Apple verkooppunten. Wij kunnen dan ook de officiële Apple diagnosetools en kalibratiesoftware gebruiken.

Wat dit nog beter maakt is dat wij niet dezelfde strenge richtlijnen hebben als geautoriseerde Apple Service Providers. Wij kunnen nog veel meer reparaties aanbieden zoals display vervanging, oplaadpoort vervanging, moederbord reparaties, enz… Bij ons zal u dus zo goed als nooit een nieuw toestel moeten kopen (tenzij ernstige schade). Wij zullen u dan ook altijd zo goed mogelijk adviseren in termen van een goeie financiële keuze te maken.

Apple POV:

Onafhankelijk reparatiepunt (AA Repair & Shop) is geen door Apple erkende reparatie provider maar een erkend onafhankelijk reparatie punt. Indien we een niet origineel onderdeel gebruiken stemt de klant daarmee in om geen originele onderdelen te gebruiken. Dat wil dan ook zeggen dat in geen enkel geval kan worden gewerkt onder de garantie van Apple. Wij zorgen na reparatie zelf voor de garantiedekking.

Melding bij gebruik niet originele onderdelen:

 

Situatie:

 

Batterij vervangen:

iPhone SE (2020), Xr, Xs, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14-series

Scherm vervangen: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14-series

Achtercamera vervangen: iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro max, 14-series

Bij gebruik van niet originele onderdelen (Niet via Apple IRP programma) zal er een melding worden getoond dat er niet kan gecontroleerd worden of dit een origineel onderdeel is van Apple zelf (ook al is het wel een origineel onderdeel).

Bij gebruik van originele onderdelen (wel via Apple IRP programma) zal er geen melding worden getoond (kalibratie met officiële Apple tools).

Bij situatie 1 wilt dit niet zeggen dat het toestel niet meer naar behoren zal werken, dit is puur een melding in het systeem omdat er geen kalibratie bij te pas is gekomen.

 

Apple IRP: Onafhankelijke reparatieverstrekker (AA Repair Comm V) is geen door Apple erkende serviceprovider, maar een erkend onafhankelijke reparateur. Indien het onderdeel geen 'genuine Apple' betreft, stemt de klant ermee in om voor reparatie gebruik te maken van niet-officiële of gebruikte Apple- onderdelen. Schade veroorzaakt door producten van derden kan worden uitgesloten van de Apple-garantie. Reparaties die worden uitgevoerd door een onafhankelijke reparatieverstrekker zijn uitgesloten van Apple’s garantie en de onafhankelijke reparatieverstrekker zorgt voor zijn eigen garantiedekking voor zijn reparatie.

 

English:

IMPORTANT: To understand this information, we advise you to read it carefully. Information regarding notifications can be found in the second part of this information.

AA Repair & Shop is authorized by Apple as an Independent Repair Provider service center. This means that we are a quality company with a very good reputation. You can also be assured that our technicians possess the certifications to work on Apple products.

As an IRP, we have access to and provide the same original Apple parts as Apple retail stores. We can also utilize official Apple diagnostic tools and calibration software.

What makes this even better is that we do not have the same strict guidelines as authorized Apple Service Providers. We can offer a much wider range of repairs, such as display replacement, charging port replacement, motherboard repairs, etc. With us, you will almost never have to purchase a new device (unless there is severe damage). We will always strive to advise you on making a financially sound choice.

Apple's point of view:

Independent repair center (AA Repair & Shop) is not an Apple-authorized repair provider but an authorized independent repair center. If we use a non-original part, the customer agrees not to use original parts. This also means that, under no circumstances, can work be performed under Apple's warranty. We will provide our own warranty coverage after the repair.

Notification when using non-original parts:

Situation: 

Battery Replacement:

iPhone SE (2020), Xr, Xs, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14-series

Screen Replacement: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14-series

Rear Camera Replacement: iPhone 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14-series

When using non-original parts (Not via Apple IRP program), a notification will be displayed indicating that it cannot be verified if this is an original Apple component (even if it is an original part).

When using original parts (via Apple IRP program), no notification will be displayed (calibrated with official Apple tools).

In scenario 1, this does not mean that the device will not function properly. It is simply a notification in the system because no calibration has been performed.

Apple IRP: Independent Repair Provider (AA Repair Comm V) is not an Apple-authorized service provider, but an authorized independent repairer. If the component is not "genuine Apple," the customer agrees to use non-official or used Apple parts for the repair. Damage caused by third-party products may be excluded from Apple's warranty. Repairs performed by an independent repair provider are not covered by Apple's warranty, and the independent repair provider is responsible for their own warranty coverage for their repair.

Verkoop je iPhone, iPad of MacBook.

Vlot en tegen een eerijke prijs je iPhone, iPad of MacBook verkopen aan AA Repair & Shop? Klik op de groene knop om de geschatte waarde te kummen bekijken. Een groeiend aantal mensen opteert ervoor hun gebruikte iPhone te verkopen, om vervolgens een nieuwe of gereviseerde iPhone aan te schaffen.

Bereken de waarde
bereken thumb

Professionele diagnose

12 maanden garantie

Snel herstellingsproces

Beste kwaliteit, scherpste prijs!